Nawiedzone Kopalnie

Cele mapy

Wkrocz do podziemi

Co pewien czas Nawiedzone Kopalnie otworzą swe podwoje. W ich czeluściach czyha armia nieumarłych!

Zbierz czaszki

Zniszcz nieumarłych i zbierz ich czaszki, aby wzmocnić golema swojej drużyny!

Uwalniaj golemy

Kiedy armia nieumarłych zostanie pokonana, po stronach obu drużyn powstaną golemy! Im więcej czaszek zbierze drużyna, tym silniejszy będzie jej golem!